Ziraat Bankası Küçük Ekipman Kredisi

Ziraat Bankası Küçük Ekipman Kredisi

Ziraat Bankası Küçük Ekipman Kredisi

Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmeleri için "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" esaslarına göre "Zirai Kredilendirme Belgesi" olan yeni ve kullanılmamış küçük ekipman alımına yönelik olarak gerçek / tüzel kişi üreticilere sunulan kredilerimizdir.


Özellikleri


 • Satış değeri 50.000 TL’ye kadar olan ve traktör, biçerdöver, kendi yürür hasat makineleri vb. gibi araçların dışında kalan tarımsal mekanizasyon aracı alımları için, KDV dahil satış bedelinin tamamına kadar kredilendirme imkânı mevcuttur.


 • Farklı ödeme periyotları ve uygun vade seçenekleriyle, taksit tarihlerini ve taksit tutarlarını, ürününüzün hasat tarihlerine göre belirleyebilirsiniz.


 • Koşullarınız uygunsa, imzanız karşılığında kredi imkânından faydalanabilirsiniz.


 • Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.


Gerekli Belgeler


Gerçek Kişiler


 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu


Tüzel Kişiler


 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler


Kaynak

Buraya Google Adsense gibi bir reklam ağından aldığınız reklam kodunu ekleyerek gelir elde edebilirsiniz.
Facebook'ta PaylaşTwitter'da PaylaşLinkedin'de Paylaş